Çap etmək

Bu veb saytın məzmununa cavabdehdir:

KLEIBERIT SE & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 Weingarten/Germany
t: +49 7244 62-0
f: +49 7244 700-0

Internet: www.kleiberit.com
Email: info[at]kleiberit.com

Qeydiyyat yeri: 68159 Mannheim/Germany
Şirkətin qeydiyyat nömrəsi HRA 103699
USt.-IdNr. DE 143503358

Əsas Tərəfdaş
KLEIBERIT Management SE
76356 Weingarten/Germany
Qeydiyyat yeri 68159 Mannheim/Germany
Şirkətin registrasiya nömrəsi HRB 745967
İcraçı direktorlar: Dipl.-Phys. Klaus Becker-Weimann, Leonhard Ritzhaupt, Dr. Helmut Meffert

Copyright

Bu vebsaytda dərc olunmuş bütün mətnlər, qrafikalar və obyektlərin müəlliflik hüququ bizə aiddir. Bizim xüsusi icazəmiz olmadan, köçürtmə və ya digər istifadə qadağandır. Öz yaratdığımız mətnlərdən və qrafik obyektlərdən əlavə olaraq başqasının yaratdığı intellektual əmlakdan istifadə üçün lazımi icazələr mövcuddur.

Görüntü mənbəyi:

 

  • © KLEIBERIT SE & Co. KG
  • © Cyprych Kalienke
  • © aluplast GmbH
  • © Konrad Hornschuch AG
  • © Shutterstock, Inc.
  • © Steindesign.
  • © Fotolia
  • © istockphoto.com
  • © Marküs Gröteke, 3dworks.com